Ga naar de inhoud

Terugbetaal- en Retourneringsbeleid van FunFetti

Bij FunFetti staan we achter de kwaliteit van onze producten en willen we ervoor zorgen dat onze klanten volledig tevreden zijn met hun aankoop. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn en overweegt u uw aankoop te retourneren, dan is hier ons terugbetaal- en retourneringsbeleid:

Herroepingsrecht

Volgens de Regeling inzake de Verkoop op Afstand, beschikken de klanten van de Europese Unie over 14 werkdagen om het recht van afstand op uw order bij FunFetti uit te oefenen. Herroepingsrecht

Retourneringsprocedure

Alvorens een pakket retour gestuurd kan worden dient u contact op te nemen met info@funfetti.nl. Naar aanleiding daarvan ontvangt u een e-mail met de volledige retourneringsprocedure en een retournummer.

Voorwaarden voor Retourneren

  • De order dient teruggestuurd te worden binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket, de kosten die daaruit voortvloeien zijn voor de rekening van de klant. Zie www.postnl.nl voor meer informatie over de tarieven van verzenden.
  • Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat, ongedragen en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.
  • Een (kopie) pakbon dient meegestuurd te worden in de verpakking.
  • Retourzendingen zijn altijd voor risico van de koper.
  • De verwerkingstijd van een retourzending is maximaal 10 werkdagen.

Let op! Op maat gemaakte producten, zoals bijvoorbeeld letters, huisnummers, taart topper, naamketting, etc. kunnen niet geretourneerd worden. Bij twijfel of dit opgaat voor het product dat u wilt bestellen, neem dan even contact op via info@funfetti.nl.

Terugbetalingen

Na ontvangst en inspectie van de retourzending zal FunFetti zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag (inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending) op de door u gebruikte betaalmethode tijdens de aankoop. Merk op dat eventuele extra kosten als gevolg van een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode niet gerestitueerd worden.

Indien het geretourneerde product niet in de originele staat verkeert of aanwijzingen van gebruik vertoont, kan dit leiden tot een waardevermindering en een gedeeltelijke terugbetaling.

Contact

Als u vragen heeft over het terugbetaal- en retourneringsbeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@funfetti.nl.


FunFetti Refund and Return Policy

At FunFetti, we stand behind the quality of our products and want to ensure that our customers are completely satisfied with their purchase. If for any reason you are not satisfied and are considering returning your purchase, here is our refund and return policy:

Right of Withdrawal

In accordance with the Distance Selling Regulations, customers in the European Union have 14 working days to exercise their right of withdrawal on your order at FunFetti. Right of Withdrawal

Return Procedure

Before a package can be returned, please contact info@funfetti.nl. Following this, you will receive an email with the full return procedure and a return number.

Conditions for Returning

  • The order must be sent back within 30 days from the date of receipt of the package, the costs of which are the responsibility of the customer. See www.postnl.nl for more information on shipping rates.
  • The item will only be accepted for return if it is in its original condition, unworn, and in the original packaging. For this reason, we advise you to always keep the supplied accessories.
  • A (copy of the) packing slip must be included in the package.
  • Return shipments are always at the risk of the buyer.
  • Processing time of a return shipment is a maximum of 10 working days.

Please note! Custom-made products, such as letters, house numbers, cake toppers, name necklaces, etc., cannot be returned. If in doubt whether this applies to the product you wish to order, please contact us at info@funfetti.nl.

Refunds

Upon receipt and inspection of the return shipment, FunFetti will proceed to refund the purchase amount (including any standard shipping costs for the outbound shipment) as quickly as possible, but no later than 14 days after withdrawal, on the payment method used during the purchase. Note that any additional costs due to a more expensive shipping method than the standard method will not be refunded.

If the returned product is not in the original state or shows signs of use, this can lead to a diminution in value and a partial refund.


Contact

If you have any questions about the refund and return policy, please contact our customer service at info@funfetti.nl.

There’s always an excuse for shopping!